Training

Er is behoefte aan ondernemerschap op de werkvloer. Zelfsturing, eigen verantwoordelijkheid en initiatief zijn noodzakelijk. ‘Noodzakelijk’ om de toenemende complexiteit waar organisaties mee kampen het hoofd te bieden.

De nieuwe balans

Communicatie speelt hierbij een sleutelrol. Zowel MT, managers als teams moeten wennen aan de nieuwe balans tussen sturing en zelforganisatie.

Om deze balans te bereiken dient er pro-actief een heldere communicatie met elkaar te worden onderhouden. Buro Acting heeft hiervoor diverse trainingen ontwikkeld. Met deze trainingen bieden wij jouw organisatie de juiste handvatten om de nieuwe balans te vinden, bereiken en behouden.

Communicatie en contact
Door confrontatie met eigen gedrag in levensechte situaties ontdekken deelnemers hoe zij communiceren. Welke invloed dit heeft op hun persoon, werk en directe omgeving. Onze ervaren trainers en bedrijfsacteurs gedragen zich als cliënten, collega’s of opdrachtgevers. Zij zoeken op verschillende manieren contact en geven middels bewezen methodieken en training inzicht in hoe er gecommuniceerd wordt en waar het anders kan. 

Doelgericht en persoonlijke aandacht
Afhankelijk wat de gewenste resultaten en op welke wijze er getraind moet worden geeft Buro Acting trainingen in de vertrouwde werkomgeving of juist op een inspirerende nieuwe locatie. Doelgericht wordt er met persoonlijke aandacht samengewerkt om gewenste resultaten en veranderingen in de organisatie te bereiken.

Ons Aanbod

Wil je meedoen aan de Zweethut op 1 juni 2024? Je kunt je nu aanmelden!