Training: BOA – Buitengewoon opsporingsambtenaar

Als Buitengewoon Opsporings Ambtenaar wordt er veel van je verwacht. Onze BOA trainingen de ideale voorbereiding.

Praktijk examentraining

Als Buitengewoon Opsporings Ambtenaar wordt er veel van je verwacht. Je behoort goed te kunnen communiceren en op de hoogte te zijn van de laatste wet- en regelgeving. Buro Acting voorziet in samenwerking met trainingsbureau Lokaal 58 BOA examentrainingen ter voorbereiding op het praktijkgedeelte van het BOA examen. Wil je jezelf of je medewerkers voorbereiden op het BOA examen en zo de slagingskans bij het examen vergroten dan zijn onze BOA trainingen de ideale voorbereiding. Alle situaties uit het examen worden uitvoerig behandelt en getraind. De trainer en trainingsacteur geven hierbij inzicht in eigen handelen, non-verbale en verbale communicatie. Opgedane kennis wordt voor langere tijd door de deelnemers herinnerd en toegepast in hun werk- en leefomgeving door in de BOA training de focus te leggen op de praktijk.

Methodieken

Voor de BOA praktijk examen training worden verschillende methodieken toegepast.  Voorbeelden van de methodieken die door hen worden ingezet zijn onder andere maar niet beperkt tot; Frustratie en instrumentele agressie, a-b-c-d gedrag, verbale judo, Roos van Leary en de-escalerend optreden.

Voor wie

Opdrachtgevers waar wij deze trainingen vaak voor toepassen zijn; RIVM, DV&O, Kustwacht, Dienst Justitiële Instellingen, gevangeniswezen, detentiecentra, gemeenten en parkeerbeheer.

Inhoud

De volgende onderdelen komen aan bod in onze BOA examentraining:

Bekeuringsgesprek
Aan de hand van een 5-stappenplan doorloopt u alle kritische beoordelingspunten om het bekeuringsgesprek op professionele en effectieve wijze uit te voeren. In een hoorcollege beluistert u de briefing, de aandachtspunten voor het examen en het effectieve bekeuringsgesprek. Op beeld leest u mee met de 5 stappen van het stappenplan.

Combibon
De combibon die u op het GBT-examen uitschrijft, moet de rechterlijke toets kunnen doorstaan; juist, volledig en duidelijk leesbaar ingevuld. Eén cruciale fout in de combibon heeft als resultaat dat het gehele GBT-examen als onvoldoende wordt beoordeeld. In de elektronische leeromgeving vindt u de uitwerking van de 12 combibonnen die op het GBT-examen worden geëxamineerd.

Trainingsdag
Tijdens de trainingsdag Gespreks- en Benaderingstechnieken brengt u de opgedane kennis van de e-learning module in de praktijk. Onder begeleiding van de trainer en een acteur worden de 12 examencases getraind. De combibonnen die u uitschrijft worden direct nagekeken en besproken.

Partners:
Lokaal 58 – Handhaving en veiligheid

Meer trainingen

Wil je meedoen aan de Zweethut op 1 juni 2024? Je kunt je nu aanmelden!