Training: DISC

DISC is het aangewezen  gereedschap voor assessments.

Ben jij dominant?

DISC is het aangewezen gereedschap voor assessments. DISC is ontwikkelt op basis van de DISC-theorie van psycholoog William Moulton Marston. Deze theorie richt zich op vier verschillende gedragskenmerken: dominantie, aansporing, voorlegging en naleving. (Dominantie, Invloed, Stabiliteit, Confirmisme > DISC) Met deze waardevolle methodiek stellen organisaties teams samen welke complementair met elkaar kunnen samenwerken. DISC kan het beste gebruikt worden om meer te leren over jezelf, anderen en hoe te omgaan met situaties waar interpersoonlijke relaties van belang zijn. Verschillende methodieken van de DISC analyse zullen helpen om te begrijpen hoe een persoon waarschijnlijk reageert in een specifiek team-, management- of leiderssituatie

Opdrachtgevers waar wij deze trainingen vaak voor toepassen zijn; individuele trainers en coaches, gemeenten, ziekenhuizen, scholen, retail, agri en food.

Inhoud

In deze training leer je alles over de DISC theorie, hoe deze toe te passen en wat het jou en je organisatie op kan leveren. De volgende onderdelen komen aan bod in onze DISC training:

Programma:

 • Inzicht in menselijk gedrag
 • Gespreksstijlen voor effectieve communicatie
 • Stappenplan voor het bespreken van het DISC-rapport
 • Toepasbaarheid verschillende teamrapporten
 • Sterkte en zwakke kanten van mensen in kaart te brengen en bespreekbaar te maken
 • Mensen beter met elkaar te laten communiceren
 • DISC en samenwerking binnen teams
 • Andere gedragsstijlen in te schatten
 • De profielen van leden van teams, afdelingen en organisaties in kaart te brengen
 • DISC-grafieken te interpreteren (oefenen met grafieken)
 • DISC methode toe te passen in de praktijk d.m.v. coaching-sessies en case studies
 • Uitreiking certificaat

Na afloop van de training:

 • Kun je DISC-instrumenten effectief inzetten binnen je vakgebied
 • Kom je snel tot de kern met je klant omdat deze zich in het profiel (h)erkent voelt
 • Bereik je meer met specialistisch advies omdat je je klant persoonlijk raakt
 • Heb je handvatten om samenwerking en effectiviteit binnen teams te verbeteren
 • Weet je de juiste kandidaten te selecteren en goed personeel te motiveren en te binden

Meer weten? Wikipedia (ENG)

Rinco van der Baan is gecertificeerd DISC trainer en verzorgt deze DISC trainingen.

Meer trainingen