Training: Opvang en nazorg

Trauma beperken

De eerste opvang na een incident of een schokkende gebeurtenis is enorm belangrijk. Bij onze training opvang en nazorg worden medewerkers getraind om de ontstane situatie de hand te bieden en met praktische oplossingen trauma te beperken en verwerking te bespoedigen. Met een trainingsacteur worden levensechte situaties nagebootst. Hierin komen gespreksvoering, houding en verschillende methodieken aan bod.

Methodieken

Belangrijkste methodiek is KOE; Kaken Op Elkaar. Deze techniek wordt gebruikt om het slachtoffer zijn verhaal te laten doen en ruimte te geven voor verwerking. Om de verdere communicatie in goede banen te leiden hanteren wij de drie gesprekken methodiek. Naast de gespreksvoering is het bij opvang en nazorg van belang dat men trauma’s herkent. Ook wel PTSS (Post Traumatische Stress Stoornis) genoemd. Ook hier wordt uitvoerig op ingegaan zodat men tijdens omgang met het slachtoffer weet waar op te letten en hier op de juiste wijze op te reageren.

Voor wie

Opdrachtgevers waar wij deze trainingen vaak voor toepassen zijn; Dienst Justitiële Instellingen, gevangeniswezen, detentiecentra, gemeenten, ziekenhuizen, scholen, supermarkten, parkeerbeheer, vervoersbedrijven en retail.

Inhoud

In de training opvang en nazorg worden medewerkers met behulp van een trainingsacteur getraind op gespreksvoering en handelen na een schokkende gebeurtenis of incident.

  • Organisatie protocol
  • Incident registratie
  • Drie gesprekken
  • KOE (Kaken Op Elkaar)
  • Trauma (PSTT) herkenning
  • Omgang met trauma
  • Aangifte
  • Doorverwijzen professionele hulp

Meer trainingen

Wil je meedoen aan de Zweethut op 23 maart 2024? Je kunt je nu aanmelden!