Training: Agressie en weerbaarheid

Iedereen heeft weleens met agressie te maken. Het begint vaak met non verbale of verbale communicatie.

Lichte weerstand tot zware agressie

Iedereen heeft weleens met agressie te maken. Het begint vaak met non verbale of verbale communicatie. Er wordt een houding aangenomen of gescholden. Als het overslaat naar intimidatie of erger dan is het vaak al te laat. Hoe je op de juiste momenten je grenzen aangeeft en de-escalerend te werk kunt gaan leer je in deze levensechte agressie trainingen van Buro Acting. Voorbeelden aangedragen door de trainer en trainingsacteur geven hierbij inzicht in eigen handelen, non verbale en verbale communicatie. Opgedane kennis wordt voor langere tijd door de deelnemers herinnerd en toegepast in hun werk- en leefomgeving door in onze agressie training de focus te leggen op de praktijk.

Methodieken

Tijdens de agressie trainingen kunnen verschillende methodieken worden toegepast. Afhankelijk van de gewenste resultaten, doelstellingen en het lespakket wordt gekozen voor de juiste trainingsacteur en trainer. Voorbeelden van de methodieken die door hen worden ingezet zijn onder andere maar niet beperkt tot; Frustratie en instrumentele agressie, a-b-c-d gedrag, verbale judo, Roos van Leary en de-escalerend optreden.

Voor wie

Opdrachtgevers waar wij deze trainingen vaak voor toepassen zijn; Dienst Justitiële Instellingen, gevangeniswezen, detentiecentra, gemeenten, ziekenhuizen, scholen, supermarkten, parkeerbeheer en vervoersbedrijven.

Inhoud

In deze training leer je hoe je kunt omgaan met agressie. Laat jij je verleiden door het gedrag van de ander? De volgende onderdelen komen aan bod in onze training ‘Agressie en weerbaarheid’:

  • Zelfcontrole-oefeningen
  • Professioneel handelen bij agressie
  • Spanningscontrole
  • Herkennen van verschillende soorten van agressie
  • Het stellen van grenzen
  • Interne- en externe veiligheid
  • Opvang en nazorg na agressie

Meer trainingen